TRACK & TRACE

TRACK AND TRACE

  • real-time locatie
  • registratie van gereden ritten
  • overzichtelijke rapporten
  • mogelijkheid tot scheiden van werk en privégebruik
  • ontvang waarschuwingen in verband met het onderhoud van uw voertuig

TIJDSREGISTRATIE

  • exacte registratie van gewerkte uren
  • mogelijkheid tot  verwerking mobiliteitsvergoeding
  • uitgebreide rapportering

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

  • meerdere mogelijkheden voor automatische registratie CIAW
  • zowel mogelijk via T&T als via de app