Kan ik de beltijd verlengen alvorens de voicemail aanslaat?

Als u een abonnement hebt, dan kiest u zelf hoelang uw gsm rinkelt alvorens de oproep wordt doorgeschakeld naar uw voicemail . U kunt de rinkeltijd aanpassen door de beltoon te verlengen, verkorten of uit te schakelen.

    • Hoe kunt u uw gsm langer of korter laten rinkelen?
      Typ **61*+32475151516**Aantal seconden# en druk op de beltoets. In de plaats van Aantal seconden vult u een waarde in van 5, 10, 15, 20, 25 of 30 seconden. Toets bijvoorbeeld **61*+32475151516**30# om uw oproepen na 30 seconden door te schakelen naar uw voicemail.